Výuka německého jazyka - Mgr. Martina Michnová
 


 Nabízím výuku německého jazyka:

   Soukromé hodiny
   Výuka ve firmách
   Příprava na jazykové zkoušky
   Doučování

   Překlady
   Tlumočení
   Čeština pro cizince

 Oblast působení: okres Nový Jičín  (bydliště Příbor), Ostrava, okres   Frýdek-Místek

  PROFESNÍ VÝVOJ
 1993-99 Filozofická fakulta UP v Olomouci
   Obor: germanistika, historie
   Stipendijní pobyty: Univerzita Bayreuth a Univerzita    Hannover
 1999-2000 Soukromá jazyková škola Lingua, Olomouc
 2000-2001 Mezinárodní Institut Berlitz, Praha
 2001-2002 Jazyková škola Polyglot, Praha
 od r. 2002 Vysoká škola báňská Ostrava
 Překladatelská činnost ve spolupráci s teologickou  fakultou UP v Olomouci
  KONTAKT
 email:  nemcina@centrum.cz
 mobil:  604 777 148